Eutrofizacja i kryzys rybołóstwa na Bałtyku

Dzisiaj, trzy największe krajowe instytuty zajmujące się badaniami morza tj. Morski Instytut Rybacki- Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Oceanologii PAN oraz Instytut Oceanografii UG, przedstawiły wspólne stanowisko wobec dyskutowanych w mediach problemów Bałtyku i jego ochrony.

Wyniki konkursu Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego im. Profesora M. Gieysztora za rok 2019/2020.

Z przyjemnością informujemy, że Absolwentka studiów II stopnia na kierunku Oceanografia (Uniwersytet Gdański) została laureatką konkursu Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego im. Profesora M. Gieysztora na wyróżniającą się pracę magisterską w dziedzinie hydrobiologii w 2019/2020 roku.

Pani mgr Joanna Piskorska otrzymała nagrodę III stopnia za pracę pt. „Zróżnicowanie biogeograficzne, taksonomiczne i populacyjne Ostracoda w strefach frontalnych wód Oceanu Atlantyckiego (przekrój Afryka-Antarktyka)”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. Luizy Bieleckiej oraz prof. dr hab. Katarzyny Błachowiak-Samołyk; na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Serdecznie gratulujemy!

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego i ruchu Nauka dla Przyrody w związku z planowanym rozpoczęciem prac legislacyjnych nad specustawą ułatwiającą inwestycje związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że w dniu 18 maja br. na stronie głównej witryny Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego opublikowane zostało stanowisko PTH oraz naukowców zrzeszonych w towarzystwie Nauka dla Przyrody w związku z rozpoczęciem prac legislacyjnych nad specustawą ułatwiającą inwestycje związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy.

Tekst stanowiska został zamieszczony w zakładce „Zwalcz suszę”. W niej będą publikowane także artykuły, wywiady i linki do wydarzeń związanych z problematyką antropogenicznej suszy w Polsce i sposobów walki z nią i jej skutkami. Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym z tej serii wywiadem z Prof. Robertem Czerniawskim poświęconym konferencji „Funkcjonowanie i  Ochrona Wód Płynących – PotamON 2019” podsumowującej wiedzę o stanie i ochronie wód płynących w Polsce. 

Oddział Morski PTH ze swojej strony udostępnia stanowisko w tej sprawie Pani dr Barbary Wojtasik z Uniwersytetu Gdańskiego (członka OM PTH), która przygotowała schemat metody utylizacji pirolitycznej wykorzystywanej do oczyszczania wód, przeciwdziałania suszy, a nawet produkcji energii odnawialnej. Szczegóły dotyczące metody znajdują się pod tym linkiem:

7th Fresh Blood for FreshWater conference

logofbfw-2W imieniu organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji dla młodych naukowców, której tematyka dotyczyć będzie zbiorników słodkowodnych. Konferencja odbędzie się w dniach 25 – 28 Listopada 2020 roku w mieście Bilbao (Hiszpania).

Zapisy oraz szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie konferencji https://fbfw2020.weebly.com.