Advanced methods to study litter decomposition – kurs 13 – 17 July 2020 Portugalia

W imieniu organizatorów zachęcamy do wzięcia udziału w kursie „Advanced methods to study litter decomposition” organizowanym przez Uniwersytet w Coimbra w Portugalii w dniach 13-17 lipiec 2020 roku.

Szczegóły dotyczące kursu znajdują się na stronie organizatorów KURS.

7th Fresh Blood for FreshWater conference

logofbfw-2W imieniu organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji dla młodych naukowców, której tematyka dotyczyć będzie zbiorników słodkowodnych. Konferencja odbędzie się w dniach 25 – 28 Listopada 2020 roku w mieście Bilbao (Hiszpania).

Zapisy oraz szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie konferencji https://fbfw2020.weebly.com.

Konkurs na badania z dziedziny hydrobiologii

konkursThe European Federation for Freshwater Sciences (EFFS) oraz  the European Fresh and Young Researchers (EFYR), po raz trzeci ogłaszają konkurs na badania z dziedziny hydrobiologii na międzynarodową, europejską  skalę dla młodych naukowców: magistrantów, doktorantów i młodych doktorów do 2 lat po doktoracie.

Celem projektu jest:

a) zachęcanie badaczy słodkowodnych na wczesnych etapach kariery naukowej z całej Europie do tworzenia synergicznych interakcji, które prowadzą do nowej wiedzy,

b) promowanie tworzenia sieci kontaktów wśród europejskich limnologów na wczesnych etapach kariery naukowej oraz

c) oferowanie doświadczenia w generowaniu pomysłów badawczych, pozyskiwaniu funduszy, planowaniu i realizacji międzynarodowego projektu naukowego opartego na współpracy.

Badania będą finansowane z pieniędzy wpłaconych przez 10 Towarzystw Naukowych będących członkami EFFS, w tym Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne.

Warunkiem uczestnictwa jest bycie członkiem narodowego towarzystwa hydrobiologicznego, członka EFFS, czyli w naszym przypadku PTH. Może to być również okazja do wstąpienia do PTH nowych członków.

Termin składania aplikacji jest 15 lutego 2020.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się pod tym linkiem –> 3rd EFFS_Fresh_Project_Call_2020

(autor: Dr hab. Iwona Jasser, prof. UW)

5th International conference Water and wetlands 2020, 9-13 September Tulcea (Romania)

romaniaDr. Petre Bretcan z Romanian Limnogeographical Association zaprasza do udziału w WRW2020 – V Międzynarodowej Konferencji dotyczącej Zasobów wodnych i Mokradeł, która odbędzie się w dniach 9-13 września 2020 r. W Tulcea (Rumunia). Konferencja organizowana jest przy współpracy Rumuńskiego Stowarzyszenia Limnogeograficznego (RLA) z Niemieckim Towarzystwem Limnologicznym (GLS), Polskim Towarzystwem Limnologicznym (PLS), Narodowym Instytutem Delty Dunaju Tulcea (DDNI) i Zarządem Rezerwatu Biosfery Delta Dunaju (DDBRA).
Więcej informacji dotyczących konferencji znajdziecie Państwo pod tym linkiem.

XXVII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne Drawieński Park Narodowy, Zatom, 21-23.05.2020

1Dr Grzegorz Tończyk oraz Dr Małgorzata Kłonowska-Olejnik serdecznie zapraszają do udziału w XXVII Ogólnopolskich Warsztatach Bentologicznych, które odbędą się
21-23 maja 2019 r. w Drawieńskim Parku Narodowym.
Miejscem spotkania będzie Ośrodek Agroturystyczny w Zatomiu.
Wątkiem przewodnim Warsztatów będą rzeki włosienicznikowe i wszystko to, co w nich żyje (i na czym się znamy). Zapisy obowiązują do 26 stycznia 2019 roku.
Więcej szczegółów tutaj ->XXVII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne 2020 – Drawieński PN_Komunikat_1.

„Broń chemiczna w Bałtyku – zagrożenie poważne czy wydumane?” – seminarium

Dyrekcja Instytutu Oceanografii UG oraz Oddział Morski Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego serdecznie zapraszają na Seminarium Naukowe, podczas którego wykład na temat „Broń chemiczna w Bałtyku – zagrożenie poważne czy wydumane?”
wygłosi Pan kmdr dr hab. inż. Jacek Fabisiak, prof. Akademii Marynarki Wojennej.

Seminarium odbędzie się dnia 22 stycznia (środa) 2020 r. o godz. 15.30 w Auditorium oceanographorum, w budynku Instytutu Oceanografii UG przy al. Marszałka Piłsudskiego 46 w Gdyni.

Notka biograficzna Prelegenta:
Kmdr dr hab. inż. Jacek Fabisiak, Kierownik Katedry Bezpieczeństwa na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej. Prowadzi badania w obszarze bezpieczeństwa ekologicznego, w szczególności w zakresie zagrożeń radiologicznych i chemicznych środowiska morskiego. Obecnie swoje badania koncentruje na szacowaniu zagrożeń i ocenie wpływu zatopionej broni chemicznej na środowisko morskie. Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz rozwiązania tego problemu, biorąc udział m.in. w pracach grupy roboczej HELCOM MUNI. Jako ekspert sporządza opinie dotyczące wpływu zatopionej broni chemicznej na planowane na Bałtyku inwestycje. Z ramienia AMW kierował realizacją dwóch międzynarodowych projektów badawczych CHEMSEA i DAIMON. Jest autorem lub współautorem ponad 50 artykułów naukowych, w większości związanych z ochroną środowiska morskiego i bezpieczeństwem ekologicznym. Wygłosił ponad 30 referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych.
Jest autorem książki „Bezpieczeństwo ekologiczne a broń chemiczna zatopiona w Morzu Bałtyckim”.

„Mikroplastiki w środowisku morskim – aktualny stan wiedzy” – wykład

Dyrekcja Instytutu Oceanografii UG oraz Oddział Morski Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego serdecznie zapraszają pracowników, doktorantów oraz studentów, szczególnie studentów koła naukowego SKNO i studentów ASP, na Seminarium Naukowe, podczas którego wykład na temat „Mikroplastiki w środowisku morskim – aktualny stan wiedzy” wygłosi Pani dr hab. Barbara Urban-Malinga, prof. Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Seminarium odbędzie się dnia 27 listopada (środa) 2019 r. o godz. 16.00 w Auditorium oceanographorum, w budynku Instytutu Oceanografii UG przy al. Marszałka Piłsudskiego 46 w Gdyni.

Bezpośrednio po Seminarium w sali ekspozycyjnej zostanie zaprezentowana wystawa prac studentów z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pt. „Plastik niefantastik!”.

Notka biograficzna Prelegentki:
Barbara Urban-Malinga, dr hab., absolwentka biologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i oceanografii na Uniwersytecie Gdańskim. Aktualnie pracuje w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym w Gdyni. Od 2017 r. kieruje polskim zespołem w projekcie współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, który dotyczy występowania mikroplastików i stowarzyszonych z nimi zanieczyszczeń chemicznych w Bałtyku.