„Znane i nieznane wraki Zatoki Gdańskiej oraz ich wpływ na środowisko”

Untitled-1Zapraszamy na seminarium, które odbędzie się dnia 17 stycznia (środa) 2018 r. o godz. 16.30 w sali ekspozycyjnej, w budynku Instytutu Oceanografii UG przy al. Marszałka Piłsudskiego 46 w Gdyni.

Notka biograficzna Prelegenta:
Piotr Bałazy oceanograf o specjalności biologia morza, adiunkt i osoba odpowiedzialna za nurkowania naukowe w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) w Sopocie. Jego zawodowe zainteresowania skupiają się wokół płytkiego dna twardego i organizmów go zasiedlających – głównie epifauny, tzw. inżynierów środowiska i czynników kontrolujących bioróżnorodność. Chociaż do tej pory większość Jego praca dotyczyła szybko zmieniających się rejonów polarnych (Arktyka i Antarktyka), nie zapomina o Morzu Bałtyckim, jego zielonych wodach i specyficznych, kamienistych „rafach”. Jest szczególnie zainteresowany wrakami statków, traktowanymi jako stalowe wyspy i hot-spoty dla bioróżnorodności, oraz ich rolą w funkcjonowaniu ekosystemu. Zafascynowany od początku nurkowaniem, które tak naprawdę skłoniło go do podjęcia studiów w dziedzinie oceanologii, od paru lat rozwija swój warsztat fotograficzny, wykorzystując fotografię podwodną jako jedno z głównych narzędzi badawczych.

Reklamy

Badania przyrodnicze w Gdańsku w wieku XVII i XVIII oraz ilustrowane edycje naukowe jako efekt pracy gdańskich badaczy, drukarzy i wydawców – wykład

Serdecznie zapraszamy na Seminarium Naukowe, podczas którego wykład na temat: „Badania przyrodnicze w Gdańsku w wieku XVII i XVIII oraz ilustrowane edycje naukowe jako efekt pracy gdańskich badaczy, drukarzy i  wydawców” wygłosi Pan dr Jakub Jakubowski.

Seminarium odbędzie się dnia 15 listopada (środa) 2017 r. o godz. 16.30 w sali ekspozycyjnej, w budynku Instytutu Oceanografii UG przy al. Marszałka Piłsudskiego 46 w Gdyni.

Jakub Jakubowski (ur. 1978) – absolwent uniwersyteckiej klasy biologiczno-chemicznej w Liceum nr 1 w Gdyni (1997), studiów na kierunku filozofia na Uniwersytecie Warszawskim (2003) (zainteresowania badawcze – filozofia przyrody i moralności epoki Oświecenia). W roku 2016 na wydziale filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego obronił pracę doktorską z zakresu nauki o książce pt. „Gdańska ilustrowana książka przyrodnicza XVIII wieku. Druki ilustrowane z oficyny Tomasza Jana Schreibera”. Laureat wyróżnienia w konkursie Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym na najlepszą pracę doktorską poświęconą epoce Oświecenia (2017). Autor artykułów oraz haseł encyklopedycznych poświęconych ilustracji naukowej oraz historii badań przyrodniczych na ziemiach polskich w stuleciach XVII-XIX.

Dzielenie się wiedzą – Dzielenie się pasją Warsztaty Bentologiczne 2017

Rysunek1

Warsztaty Bentologiczne były już XXIV. spotkaniem biologów bentosu, które tym razem odbyło się w malowniczo położonym Łukęcinie, w Województwie Zachodniopomorskim w dniach 24-27 maja. Spotkanie badaczy organizmów dennych zorganizował Uniwersytet Szczeciński, Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego oraz Woliński Park Narodowy. Prócz szeregu prelekcji i sesji posterowej uczestników, warsztaty poświęcone były głównie nauce – uświetniły je dwa kursy: „Co to za czerwona kulka? – wodopójki (Hydrachnidia) preparatyka i oznaczanie”, prowadzony przez dr hab. Andrzeja Zawała, prof. US wraz z zespołem oraz „Ręka ludzka nie dotknęła, ale oko już widziało – organizmy najgłębszych obszarów oceanu: obserwacja i identyfikacja”, który przygotowały dr hab. Teresa Radziejewska, prof. US oraz dr hab. Brygida Wawrzyniak-Wydrowska.

Warsztaty były kolejną szansa nie  tylko na poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności, ale również poznaniem innych „bentosiarzy” i dzieleniem się doświadczeniami i pasją. W tym roku spotkanie zgromadziło liczne forum 79 osób, w tym 24 studentów, z całego kraju – od Lublina, Olsztyna czy Katowic po Szczecin.

Do zobaczenia za rok na Śląsku!

Więcej informacji:

http://copernicanum.blogspot.com/p/warsztaty-bentologiczne.html

https://www.facebook.com/groups/186328408371591/

Długookresowe zmiany struktury taksonomicznej i funkcjonalnej makrozoobentosu w polskiej części Zalewu Wiślanego – wykład

Dnia 18 maja (czwartek) 2017 r. o godz. 16.30 w sali ekspozycyjnej(w budynku Instytutu Oceanografii UG przy al. Marszałka Piłsudskiego 46 w Gdyni) odbędzie się wykład Pana dr. Jana Warzochy z Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego na temat:
„Długookresowe zmiany struktury taksonomicznej i funkcjonalnej makrozoobentosu w polskiej części Zalewu Wiślanego”.

Współautorami wykładu są: Sławomira Gromisz, Tycjan Wodzinowski, Lena Szymanek i Magdalena Kamińska.

Wykład dr Jarosława Samsela: „Podwodna przyroda przybrzeża morskiego i przyroda mokradeł przymorskich”.

 Serdecznie zapraszamy na spotkanie z  Panem dr. Jarosławem Samselem, w czasie którego odbędzie się pokaz filmów podwodnych Jego autorstwa na temat:
„Podwodna przyroda przybrzeża morskiego i przyroda mokradeł przymorskich”.

Spotkanie odbędzie się dnia 15 marca (w środę) 2017 r. o godz. 16.30 w Auditorium oceanographorum, w budynku Instytutu Oceanografii UG przy al. Marszałka Piłsudskiego 46 w Gdyni.

Jarosław Samseldr inż., instruktor płetwonurkowania, instruktor fotografowania i filmowania podwodnego, nurek zawodowy i kierownik robót podwodnych, instruktor fotografii krajoznawczej. W dorobku operatorskim realizacja zdjęć podwodnych do kilkudziesięciu filmów dokumentalnych.
Nagroda specjalna za zdjęcia podwodne na Festiwalu KRAKFFA 2002.
Współrealizator z Andrzejem Mielczarkiem ponad dziesięciu autorskich filmów dokumentalnych o przyrodzie obszarów wodno-błotnych Pomorza. W dorobku ma również ponad 40 ekspertyz obiektów hydrotechnicznych w Polsce i poza jej granicami, związanych z  wykonaniem podwodnej dokumentacji zdjęciowej (fotograficznej i wideofilmowej).  Autor poradników z fotografowania i filmowania podwodnego.

Występowanie jesiotra w Warcie i Sanie w XIX i XX w.

Zapraszamy serdecznie na wykład Pana dr Stanisława Ciosa pt. „Występowanie jesiotra w Warcie i Sanie w XIX i XX w.”. Wykład odbędzie się dnia 10 stycznia (wtorek) 2017 r. o godz. 16.00 w sali 208S, w budynku Instytutu Oceanografii UG, przy al. Marszałka Piłsudskiego 46 w Gdyni.

Stanisław Cios – doktor nauk ekonomicznych (SGH w Warszawie), pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych (w Departamencie Współpracy Ekonomicznej). Jest autorem licznych publikacji dotyczących m.in. stosunków międzynarodowych, bezkręgowców wodnych i historii, w tym „historii naturalnej” ryb i innych zwierząt od średniowiecza do początku XX w. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, a także kolegium redakcyjnego Przeglądu Rybackiego. Pełni funkcję sekretarza na Polskę brytyjskiego Stowarzyszenia Lipienia (Grayling Society). Jest również autorem pierwszego polskiego przekładu dzieła Izaaka Waltona z XVII w. „Wędkarz doskonały” (The Compleat angler), wydanego w 2015 r., drugiej (po Biblii) najczęściej wydawanej książki w świecie.