Stanowisko Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego i ruchu Nauka dla Przyrody w związku z planowanym rozpoczęciem prac legislacyjnych nad specustawą ułatwiającą inwestycje związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że w dniu 18 maja br. na stronie głównej witryny Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego opublikowane zostało stanowisko PTH oraz naukowców zrzeszonych w towarzystwie Nauka dla Przyrody w związku z rozpoczęciem prac legislacyjnych nad specustawą ułatwiającą inwestycje związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy.

Tekst stanowiska został zamieszczony w zakładce „Zwalcz suszę”. W niej będą publikowane także artykuły, wywiady i linki do wydarzeń związanych z problematyką antropogenicznej suszy w Polsce i sposobów walki z nią i jej skutkami. Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym z tej serii wywiadem z Prof. Robertem Czerniawskim poświęconym konferencji „Funkcjonowanie i  Ochrona Wód Płynących – PotamON 2019” podsumowującej wiedzę o stanie i ochronie wód płynących w Polsce. 

Oddział Morski PTH ze swojej strony udostępnia stanowisko w tej sprawie Pani dr Barbary Wojtasik z Uniwersytetu Gdańskiego (członka OM PTH), która przygotowała schemat metody utylizacji pirolitycznej wykorzystywanej do oczyszczania wód, przeciwdziałania suszy, a nawet produkcji energii odnawialnej. Szczegóły dotyczące metody znajdują się pod tym linkiem:

Advanced methods to study litter decomposition – kurs 13 – 17 July 2020 Portugalia

W imieniu organizatorów zachęcamy do wzięcia udziału w kursie „Advanced methods to study litter decomposition” organizowanym przez Uniwersytet w Coimbra w Portugalii w dniach 13-17 lipiec 2020 roku.

Szczegóły dotyczące kursu znajdują się na stronie organizatorów KURS.

7th Fresh Blood for FreshWater conference

logofbfw-2W imieniu organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji dla młodych naukowców, której tematyka dotyczyć będzie zbiorników słodkowodnych. Konferencja odbędzie się w dniach 25 – 28 Listopada 2020 roku w mieście Bilbao (Hiszpania).

Zapisy oraz szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie konferencji https://fbfw2020.weebly.com.

Konkurs na badania z dziedziny hydrobiologii

konkursThe European Federation for Freshwater Sciences (EFFS) oraz  the European Fresh and Young Researchers (EFYR), po raz trzeci ogłaszają konkurs na badania z dziedziny hydrobiologii na międzynarodową, europejską  skalę dla młodych naukowców: magistrantów, doktorantów i młodych doktorów do 2 lat po doktoracie.

Celem projektu jest:

a) zachęcanie badaczy słodkowodnych na wczesnych etapach kariery naukowej z całej Europie do tworzenia synergicznych interakcji, które prowadzą do nowej wiedzy,

b) promowanie tworzenia sieci kontaktów wśród europejskich limnologów na wczesnych etapach kariery naukowej oraz

c) oferowanie doświadczenia w generowaniu pomysłów badawczych, pozyskiwaniu funduszy, planowaniu i realizacji międzynarodowego projektu naukowego opartego na współpracy.

Badania będą finansowane z pieniędzy wpłaconych przez 10 Towarzystw Naukowych będących członkami EFFS, w tym Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne.

Warunkiem uczestnictwa jest bycie członkiem narodowego towarzystwa hydrobiologicznego, członka EFFS, czyli w naszym przypadku PTH. Może to być również okazja do wstąpienia do PTH nowych członków.

Termin składania aplikacji jest 15 lutego 2020.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się pod tym linkiem –> 3rd EFFS_Fresh_Project_Call_2020

(autor: Dr hab. Iwona Jasser, prof. UW)

5th International conference Water and wetlands 2020, 9-13 September Tulcea (Romania)

romaniaDr. Petre Bretcan z Romanian Limnogeographical Association zaprasza do udziału w WRW2020 – V Międzynarodowej Konferencji dotyczącej Zasobów wodnych i Mokradeł, która odbędzie się w dniach 9-13 września 2020 r. W Tulcea (Rumunia). Konferencja organizowana jest przy współpracy Rumuńskiego Stowarzyszenia Limnogeograficznego (RLA) z Niemieckim Towarzystwem Limnologicznym (GLS), Polskim Towarzystwem Limnologicznym (PLS), Narodowym Instytutem Delty Dunaju Tulcea (DDNI) i Zarządem Rezerwatu Biosfery Delta Dunaju (DDBRA).
Więcej informacji dotyczących konferencji znajdziecie Państwo pod tym linkiem.