Sprawozdanie z uczestnictwa w Jubileuszowym XXV Zjeździe Hydrobiologów Polskich 7-9 września 2022 Łódź.

Hasłem przewodnim Zjazdu było „Hydrobiologia w Epoce Antropocenu”, co miało podkreślić znaczenie wzajemnych zależności pomiędzy działaniem człowieka a stanem zasobów wodnych. Organizatorem zjazdu był Oddział PTH w Łodzi oraz Zarząd Główny PTH. W konferencji uczestniczyło ponad 180 osób z 36 jednostek naukowych z całej Polski. Zgłoszonych zostało 95 referatów oraz 85 posterów. Podczas Zjazdu odbyły się trzy sesje plenarne, dwanaście sesji problemowych w ośmiu blokach tematycznych oraz dwa panele dyskusyjne „katastrofa ekologiczna w Odrze”. W trakcie zjazdu przyjęto też nową uchwałę
dotyczącą tej katastrofy (link do uchwały – strona główna PTH).


Oddział Morski na zjeździe reprezentowało 5 osób, prezentując 6 referatów i 3 postery.
– Marcin Pliński „Rola i znaczenie Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego dla
rozwoju polskiej hydrobiologii” (referat plenarny)
– Ryszard Kornijów „Eutrofizacja i koncepcje pochodne – percepcja, meandry i nurty
badawcze” (referat plenarny)
– Justyna Kobos, Agata Błaszczyk, Anna Toruńska-Sitarz, Anna Krakowiak „Wpływ
zakwitów sinic na jakość wód polskich kąpielisk nadmorskich i śródlądowych”
(referat)
– Tomasz Kuczyński „Anadromiczne minogi jako wskaźnik drożności ekologicznej
rzek” (referat)
– Barbara Wojtasik „Niedoszacowane czynniki zagrożenia środowiska wodnego”
(referat)
– Ilona Złoch, Katarzyna Palińska, Waldemar Surosz „ Hologenom makrofitowy –
interakcje pomiędzy epifitami a makrofitami z Zatoki Gdańskiej (referat)

– Anna Barańska, Piotr Pieckiel, Tomasz Kuczyński, Piotr Gruszka „Wpływ trawianki
(Perccottus glendii) na ichtiofaunę małych jezior chronionego obszaru przy ujściu
Wisły (referat)
– Katarzyna Palińska, Ilona Żloch, Janina Vogt, Stjepko Golubic „Morskie endolity:
bioróżnorodność i rozmieszczenie” (poster)
– Barbara Wojtasik, Wiktoria Zgolak „Meiobentos jako marker zanieczyszczenia wód
powierzchniowych farmaceutykami” (poster)
– Aleksandra Zgrundo, Ilona Złoch, Adam Jurkiewicz „Historia chronionych gatunków
makrofitobentosu w Zatoce Puckiejw epoce antropocenu” (poster)

https://zjazdhydrobiologow.wixsite.com/2022/about-4-1

W trakcie Walnego Zgromadzenia Zjazdu prof. dr hab. Ryszarda Kornijowa z Morskiego Instytutu Rybackiego za szczególne wyróżnienia i w dowód uznania za wybitne osiągnięcia naukowe uhonorowano medalem imienia prof. Alfreda Lityńskiego – serdecznie gratulujemy!

Zostały też wybrane nowe władze PTH. Członkami zarządu głównego na nową kadencję zostali: prezes – prof. dr hab. Iwona Jasser (O. Warszawa), wiceprezes – prof. dr hab. Robert Czerniawski (O. Szczecin), sekretarz – dr hab. inż. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke (O. Olsztyn), skarbnik – prof. dr hab. Jacek Wolnicki (O. Olsztyn), członkowie: dr hab. Adrianna Wojtal-Frankiewicz prof. UŁ. (O. Łódź), dr hab. Wojciech Dobicki (O. Wrocław), Dr hab. Tomasz Mieczan (O. Lublin), prof. dr hab. Piotr Zieliński (O. Łódź), dr Justyna Kobos (O. Morski)

Więcej informacji o konferencji (i zdjęcia) dostępne https://zjazdhydrobiologow.wixsite.com/2022

Kolejny zjazd już za trzy lata – organizatorem zjazdu został Oddział w Szczecinie.

III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza

W dniach 07-08 czerwca 2022 odbyła się III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza zatytułowana „Stan i trendy zmian środowiska morskiego”. Konferencja odbyła się w siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni. W ciągu dwóch dni odbyły się  liczne wykłady podzielone na cztery sesje plenarne i dwanaście sesji tematycznych z zakresu biologii, chemii, fizyki i geologii morza. Dodatkowo odbyła się „Sesja Młodych Badaczy”.  Udział wzięło ponad 200 osób z 16 ośrodków naukowych. Również członkowie naszego Oddziału Morskiego PTH aktywnie uczestniczyli w tym wydarzeniu. Studenci i doktoranci –  mgr Natalia Miernik, Zuzanna Czenczek, Wiktoria Chudzik i mgr Michał Gintowt, którzy uzyskali finansowanie uczestnictwa w IIIKMPBM od OM PTH, wyniki swoich prac prezentowali na sesji posterowej. Mamy nadzieję, że integracja środowiska badaczy morza i osób zajmujących się tematyką morską, wymiana wiedzy i doświadczeń przyczyni się do prowadzenia jeszcze lepszych badań.

III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza – dofinansowanie dla studentów i doktorantów

Zapraszamy do udziału w już III-ej z serii konferencji, tym razem pod hasłem „Stan i trendy zmian środowiska morskiego”, która odbędzie się 7-8 czerwca 2022 roku w siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni. Jeżeli jesteś studentem bądź doktorantem i członkiem naszego oddziału, nie zwlekaj, zgłoś abstrakt na poster lub referat i prześlij go nam do do czwartku 14-ego kwietnia. Cztery najlepsze zgłoszenia nagrodzimy fundując opłatę konferencyjną.